وب سايت تخصصي چاپگرها

لطفا نظرات ودرخواستهاي خود را ازطريق Email هاي اعلام شده براي مسئولين سايت ارسال فرماييد تا با بهره مندي ازنظرات ارزنده بازديد کنندگان محترم بتوانيم درمسير ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده دروب سايت گامهاي موثربرداشته و رضايت بازديد کنندگان و به خصوص اعضاء را فراهم نماييم. درضمن تمامي درخواستهاي ارسال شده رسيدگي خواهد شد و درصورت امکان اقدام مقتضي بعمل خواهد آمد.

manager@iranplotter.com مديريت شرکت:
webmaster@iranplotter.com مديريت سايت:
info@iranplotter.com روابط عمومي:
design@iranplotter.com طراح سايت:
 
تلفن تماس : 09123199220
صندوق پستي: 179-16335
Copyright© IranPrinterExpert Corporation  2006
درباره ما صفحه اصلي