?C? C?IC?? ?C?E

تاريخ:05/12/85

C?? ?E ?C?E EC ?I? C?C?? II?CE I?????? E????CE ? A???O ?C?E?? C??C? ?C????C ?C? C?IC?? ??I?I?

II?CE ?C????Cی Compuprint

تاريخ:01/10/1386

???? II?CE ?C????Cی Compuprint OC?? ???O EC II?CE ?? C? ???O I? O??E ?C?C? ???E?. E?Cی ??E C??C?CE E?OE? EC E???: 22524606 E?C? E????I.

??E?? ?Cی Dataproducts

تاريخ:01/10/1386

O??E ?C?C? ???E? C?IC? E? E??? ? E???? ??E?? E?Cی ?C????Cی I?? Printronix ? IBM EC ?C?? ??EE? Dataproducts ???I? C?E. E?Cی ??E C??C?CE E?OE? EC E???: 22524606 E?C? ?C?? ??C??I.

????? ? E???? ?C????Cی Printronix

تاريخ:01/10/1386

II?CE ????? ? E???? ?C????Cی I?? ? ????ی IBM ?Printronix E??? O??E ?C?C? ???E??AUC? ??I?I.