راه اندازي سايت

تاريخ:05/12/85

اين وب سايت با هدف ارائه خدمات درزمينه تعميرات و آموزش کاربري انواع چاپگرها راه اندازي گرديده

خدمات چاپگرهای Compuprint

تاريخ:01/10/1386

کليه خدمات چاپگرهای Compuprint شامل فروش تا خدمات پس از فروش در شرکت سامان سيستم. برای کسب اطلاعات بيشتر با تلفن: 22524606 تماس بگيريد.

ريبون های Dataproducts

تاريخ:01/10/1386

شرکت سامان سيستم اقدام به تهيه و توزيع ريبون برای چاپگرهای خطي Printronix و IBM با مارک معتبر Dataproducts نموده است. برای کسب اطلاعات بيشتر با تلفن: 22524606 تماس حاصل نماييد.

سرويس و تعمير چاپگرهای Printronix

تاريخ:01/10/1386

خدمات سرويس و تعمير چاپگرهای خطي و ليزری IBM وPrintronix توسط شرکت سامان سيستم،آغاز گرديد.