امکانات وب سايت درصورت داشتن نام کاربر و رمز عبور معتبر درصفحه اصلي سايت آن را وارد نماييد ودرغير اينصورت با تکميل فرم تقاضاي عضويت به اعضاء بپيونديد تا ازامکانات ويژه  بهره مند گرديد.
دريافت انواع کاتالوگ، درايور و سايرمنابع کاربردي جهت تعميرونگهداري چاپگرها
بهره برداري ازامکانات بازارچه جهت درج آگهي
بهره برداري ازتالارگفتگو جهت ارتباط باساير اعضاء
<% end if %>